Over Nijkerk

Kerngegevens

Aantal inwoners: 40.125
Oppervlak: 72
Website: www.nijkerk.eu

Algemeen

Onderwijs
Nijkerk kent drie middelbare scholen:
-Corlaer College(protestants-christelijk)
-Groenhorst College (agrarisch opleidingscentrum)
-Het Accent(praktijkonderwijs)


Geboren
-Kiliaen van Rensselaer (1585-1643), diamanthandelaar en stichter van de kolonie Rensselaerswijck in Nieuw-Nederland
-Wouter van Twiller (1606-ca.1646), gouverneur van Nieuw-Nederland
-Arent van Corlaer (1619-1667), ontdekkingsreiziger
-Christiaan Eijkman (1858-1931), arts en patholoog (winnaar Nobelprijs voor de -Fysiologie of Geneeskunde 1929)
-Jacob van Domselaer (1890-1960), componist
-Bernardus Alfrink (1900-1987), kardinaal-aartsbisschop van Utrecht
-Henri Nouwen (1932-1996), priester, missionaris, psycholoog en christelijk schrijver
-Paul Nouwen (1934-2009), topfunctionaris en bestuurder (oud-hoofddirecteur van de ANWB, broer van Henri Nouwen)
-Kees de Kort (1934) kunstenaar, bekend van zijn bijbelillustraties.
-Pieter Bouw (1941), topman
-Harm Bruins Slot (1948), ambtenaar, politicus en bestuurder (Publieke omroep)
-Tijs van den Brink (1970), journalist, radio- en tv-presentator en christelijk schrijver
-Vincent van Essen (1979), (tv-)kok
-Theo Brack (1985), voetbalkeeper

Woonachtig
-Lex Harding (1945), ondernemer en voormalig Veronica-diskjockey (Slichtenhorst)
-Gerard Renkema (1959), burgemeester sinds 2007

Cultuur

Geschiedenis

De naam Nijkerk stamt af van de Nieuwe kerk, die gebouwd werd nadat de oude kapel in 1221 door een veenbrand was verwoest. Nijkerk heeft in de geschiedenis een aantal keren te kampen gehad met rampen. In 1421 brandde de kerk af. Ook vonden er overstromingen plaats vanuit de Zuiderzee; onder andere op 13 - en 14 januari 1916. Omdat Nijkerk centraal lag tussen het aartsbisdom Utrecht en het hertogdom Gelre, was de stad regelmatig strijdtoneel, en in 1412 werd het dorp geheel verwoest. Op 27 maart 1413 kreeg Nijkerk als vergoeding stadsrechten en vrijstelling van tolgeld in Gelre. In 1540 brandde de stad vrijwel geheel af.

Nijkerk bloeide in de 18e eeuw. De stad leefde van tabaksteelt, handel, en glasblazerijen, en was in 1795 de grootste stad van de Veluwe. Dit is goed te merken aan de architectuur. In die tijd zijn veel mooie herenhuizen gebouwd in het huidige centrum. In Gelderland had alleen Arnhem een grotere omvang.

Een aantal wijk- en straatnamen verwijzen naar belangrijke personen in de geschiedenis. Voorbeelden hiervan zijn Corlaer, de Van Rensselaerstraat en de Slichtenhorsterweg die zijn genoemd naar pioniers die vanuit Nijkerk naar Nieuw-Nederland trokken (het huidige New York). Verder de Ds Kuypersstraat (genoemd naar Gerardus Kuypers (1749-1750), bekend van de Nijkerkse beroeringen) en de Burgemeester Stamstraat, genoemd naar burgemeester Stam die bekend is van het verzetwerk tijdens de Tweede Wereldoorlog en die ook burgemeester van Dinxperlo geweest is. Tenslotte de Kardinaal Alfrinklaan, vernoemd naar Kardinaal Alfrink.

Arent van Corlaer uit Nijkerk stichtte in 1662 de Hollandse kolonie Schenectady in Nieuw-Nederland, de huidige staat New York in de Verenigde Staten. Nijkerk onderhoudt nog steeds vriendschappelijke betrekkingen met de stad Schenectady.

Periode na de Tweede Wereldoorlog
Woningbouw
Na de Tweede Wereldoorlog groeide Nijkerk fors. Om Nijkerk te ontlasten van het Noord-Zuid verkeer werd de Frieswijkstraat aangelegd. Vooral na aanleg van de A28 in 1965 werden stukken land tussen deze rijksweg en de stad benut voor bedrijfsterreinen, zoals de Arkervaart en Watergoor, hetgeen veel werkgelegenheid opleverde. Dat leidde tot verdere expansie van de woningbouw. De eerste naoorlogse woonwijken verrezen: Schulpkamp, de Bruins Slotlaan en enige bebouwing rondom het centrum (voornamelijk bij de Commissaris van Heemstrastraat en de Havenstraat).

Eind jaren vijftig werd begonnen aan de oostzijde van de stad. Uit deze periode, tot circa 1975 stammen de wijken Oranjewijk, Beulekamp, Paasbos en Renselaer; in de laatste wijk werden voor het eerst flats opgeleverd (van Oldenbarneveltstraat).

Tevens werden in de jaren zeventig rondom verpleeghuis Zilverschoon twee wijken aangelegd. Als eerste een wijk tussen de Bruins Slotlaan en de Berecamperweg (veel straten hebben het woord "camp" in hun naam). Vervolgens werd ten zuiden van verzorgingshuis Zilverschoon de wijk Hazeveld gerealiseerd.

Eind jaren zeventig begon met de wijk Strijland een groot project, aansluitend op de wijken Beulekamp en Paasbos. Hier bouwde men tot ongeveer 1986, daarna ging men aan de westzijde uitbreiden.Dat startte met de wijk "Nautena" dat als aanvulling van de wijk Schulpenkamp kan worden gezien met als bekendste straat de Samuel Gerssenlaan. In periode 1986-1989 werd hier gebouwd en wordt gezien als opstapje naar het veel grotere project Corlaer waar nu nog steeds gebouwd wordt.

Rond 1989 startte de gemeente een omvangrijk project ten westen van de rondweg met de wijk Corlaer. Rond 1997 startte men het tweede gedeelte, Groot-Corlaer, met de deelplannen Boerderijakkers (1997-2000), De Bogen (2000-2006) en tot slot het deelplan De Terrassen. Vanaf 2007 worden in deze wijk 800 woningen gebouwd. Sinds diezelfde tijd wordt een aantal inbreidingslocaties bebouwd, onder andere aan de Oranjelaan en het Molenplein/van Reenenpark.

Ook de voorzieningen zijn flink uitgebreid. Zo zijn diverse sportvoorzieningen aanwezig en sinds enkele jaren alle vormen van voortgezet onderwijs in het Corlaer College.

Toekomstvisie ruimtelijke ordening
De gemeente Nijkerk stelde in december 2005 een integrale ontwikkelingsvisie vast voor de periode 2015-2030. Een visie op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling, geen vastomlijnd plan, maar een denkrichting voor oplossingen. Op basis van deze visie zou Nijkerk in 2030 door kunnen groeien naar maximaal 51.000 inwoners

De komende periode bouwt Nijkerk in de woonwijken De Terrassen en Middellaar (Hoevelaken) en op verschillende inbreidingslocaties. Toekomstige woningbouw is mogelijk op vier locaties, direct grenzend aan stedelijk gebied: Doornsteeg, Luxol, Middelaar Oost en Plankenburch. Het dorp Nijkerkerveen zal worden afgerond. De mogelijkheden voor nieuwe woningbouw bij het bestaande dorp worden in 2007/2008 onderzocht. Voor de langere termijn zijn er ten oosten van Nijkerkerveen twee nieuwe wijken in beeld.

Musea

Museum Oud Nijkerk

Contactgegevens
Museum Oud Nijkerk
Holkerstraat 6
3861 CE Nijkerk
033-2457005

Nijkerk is een middeleeuws stadje in Gelderland op de grens met Utrecht. In 1413 krijgt Nijkerk stadrechten en worden aarden wallen en houten stadspoorten gebouwd. Stenen kogels, gevonden op de plekken van de vroegere stadspoorten, herinneren aan de vele gevechten die in en om de vest hebben gewoed.

NIJKERK is door de eeuwen heen een stadje met twee gezichten.
De boerencultuur met het Veluwse karakter maakt Nijkerk tot 'Poort van de Veluwe'. Eeuwenlang is de veemakrt van regionale betekenis. Ter herinnering hieraan wordt jaarlijks de 'boerenmaandag' gevierd. De Zuiderzeecultuur is de andere belangrijke en levendige factor. Door de handel over water hebben veel aanverwante industrieën zich ontwikkeld, zoals een glasfabriek, touwslagerij, scheepswer en de handel in hout.

Cultuurhistorie van Nijkerk
Museum Oud Nijkerk heeft een aantrekkelijke collectie voorwerpen die de cultuurhistorie van Nijkerk en omstreken weergeeft. Veel onderdelen van het dagelijks leven kunnen hiermee worden uitgebeeld: bewoning in de Middeleeuwen (archeologie), de oude klederdrachten, gebruiksvoorwerpen, werktuigen, boeken en schoolplaten van de bekende Nijkerkse drukker en uitgeverij Callenbach, een compleet schoolarchief van een school uit Nijkerkerveen en voorwerpen uit de Nijkerkse bloeiperiode van de tabaksverbouw.

Bezoeker zijn niet alleen welkom in de publieksruimte, maar ook in het depot!

PUBLIEKSRUIMTE
tentoonstelling 'geschiedenis van de Vest Nijkerk' * twee wisselende exposities per jaar * voor kinderen educatieve computer en een boekje met spelletjes over de cultuurhistorie van Nijkerk * informatiehoek met boeken en tijdschriften

Exposities
In het museum is een semi-permanente tentoonstelling ingericht, waarmee in 12 stappen de geschiedenis van de Vest Nijkerk, wordt getoond. Deze tentoonstelling blijft gehandhaafd tot 2013. In dat jaar vormt de feestelijke herdenking van 600 jaar stadsrechten aanleiding tot een nieuwe tentoonstelling.

Evenementen

Boeken- en Curiosamarkt 2de Pinksterdag
25-05-2015
Ook in 2015 organiseert Stichting Plein Promotie Nijkerk weer één separate Boekenmarkt en vijf gecombineerde Boeken- en Curiosamarkten.

Veluwe Wandeltocht
30-05-2015
Elke editie van de Veluwe Wandeltocht is een waar feest. Dat vieren we ‘al wandelend’ al 56 jaar!

Vaderdag
13-06-2015
NOV verrast vaders

DE BENDE VAN NIEKARK
27-06-2015
Het jaarlijkse muziekspectakel 'DE BENDE VAN NIEKARK '

Nijkerks Straatfestival
04-07-2015
Aan de programmering van het Nijkerks Straatfestival 2015 wordt nog hard gewerkt.

Zomerbraderie
06-07-2015
‘Entertainment’ thema eerste zomerbraderie NOV

Horecadag in Nijkerk
08-07-2015
Sinds enkele jaren is dit feestje van de Nijkerkse horeca weer vaste prik op de evenementenkalender: de tweede woensdag in juli is horecadag! Het is lekker lang licht, de terrassen lonken; kortom, deze gezelligheid in de binnenstad wilt u niet missen.

Boeken- en Curiosamarkt
11-07-2015
Ook in 2015 organiseert Stichting Plein Promotie Nijkerk weer één separate Boekenmarkt en vijf gecombineerde Boeken- en Curiosamarkten.

2de zomerbraderie
20-07-2015
Preuvenement en braderie met oude ambachten

Themaweek Amerika
27-07-2015
Nijkerk is in de week van 27 juli tot en met zaterdag 1 augustus in Amerikaanse sferen.

Brocante- en Curiosamarkt
01-08-2015
In 2015 organiseert Stichting Plein Promotie Nijkerk weer vijf gecombineerde Curiosa- en Boekenmarkten en (in augustus) één aparte Curiosamarkt, ook dit jaar gecombineerd met een Brocantemarkt.

3de zomerbraderie
03-08-2015
Bij ons in Nijkerk, binnenstad in Jordaansfeer

Boekenmarkt
08-08-2015
Ook in 2015 organiseert Stichting Plein Promotie Nijkerk weer één separate Boekenmarkt en vijf gecombineerde Boeken- en Curiosamarkten.

Nacht van Nijkerk
20-08-2015
Thuiskomen bij de Nacht van Nijkerk

Nijkerks Dansspektakel
05-09-2015
Het Nijkerkse Dansspektakel wordt georganiseerd door
Dansstudio Vliek in samenwerking met SPPN .

Nijkerks Kampioenschap Paling roken
03-10-2015
Een aantal palingrokers zal het tegen elkaar opnemen voor de fel begeerde wisselbeker.

Kinderdag
17-10-2015
De jaarlijkse kinderdag van SPPN wordt dit jaar georganiseerd op zaterdag 17 oktober 2015
van 13.00 tot 17.00 uur, op het Plein, en heet voortaan JUMBO Kinderdag.

Kofferbakverkoop
31-10-2015
Vanuit je kofferbak verkopen van 9.00 uur tot 16.00 uur

Intocht Sinterklaas
14-11-2015

Sport

Sportverenigingen in de gemeente Nijkerk
Op deze pagina vindt u een overzicht van de sportverenigingen in de gemeente Nijkerk.


Atletiekvereniging Nijkerk (A.V.N.)
Dhr. L. Folkers, Moorselaar 51, 3862 VA Nijkerk, tel. 06-51268954, e-mail voorzitter@avnijkerk.nl
Info op www.avnijkerk.nl

Avondvierdaagse, plaatselijke regelingscommissie Hoevelaken
Voorz.: J. van Deuveren, Veenslagenweg 9, 3871 NA Hoevelaken, tel. 2537543

Badmintonclub Nijkerk
p/a mw. P. van den Brom-van der Veer, Drie Morgenland 42, 3863 ZJ Nijkerk, tel. 2450505
Jeugd: p/a mw. L. van Essen, Burg. Stamstraat 29, 3861 DK Nijkerk, tel. 2459045

Badmintonclub Hoevelaken
Secr: A. Melssen, ‘t Hazepad 10, 3862 XB Nijkerk, tel. 2537756

Basketball Vereniging Sparta Nijkerk
Secr.: Postbus 301, 3860 AH Nijkerk, tel. 2456320,
e-mail: bestuur@spartabasketball.nl, www.spartabasketball.nl

Biljartvereniging “Princesse”
R. Klompenhouwer, p/a Plein 2, 3861 AB Nijkerk

Biljartvereniging “De Poedel”
Clubhome Nieuwstraat 3, 3861 AJ Nijkerk
Secr.: H. Scheper, Kardinaal Alfrinklaan 171, 3861 DE Nijkerk, tel. 2463885

Biljartclub “De Wiekstoters”
Secr.: Herman en Lilian Albers, Beatrixlaan 20, 3871 VC, Hoevelaken, T. 2537362

Nijkerkse Bridge Club
Secr.: H. Adolfs, Bitterland 9, 3863 ZA Nijkerk, tel. 2451163. Speelgelegenheid: dinsdagavond 20.00 uur in Wijkcentrum Corlaer. Info op www.nbbportal.nl/24006.

Recreatie Bridge Nijkerk
Inf.: J.A.H. Snel-v.d. Krogt, Roexcamp 22, 3861 LZ Nijkerk, tel. 2452870 of G.F. Callenbach, Jasmijnlaan 1, 3862 HK Nijkerk, tel. 2451449
Speelmiddag: om de 14 dagen op donderdag van september t/m april

Bridgeclub “Hoevelaken”
Secr.: D.J. Blaas, De Wiekslag 10-1, 3871 AS Hoevelaken, tel. 2536116, e-mail: djblaas@wxs.nl

Bridgeclub “Klaverslag”
Secr.: mw. E. Witjes, Columbusweg 77, 3814 WD Amersfoort, tel. 4652847

Cross Club (Nijkerkse), afd. Fietscross
Secr.: Havikshorst 21, 3871 JK Hoevelaken, tel. 2536781, www.ncc-nijkerk.nl, e-mail rndeboer@hetnet.nl
Sportcomplex Wagergoor, Watergoorweg 50, tel. (06) 13718982.

Cross Club (Nijkerkse), afd. Autocross
Secr.: Vrouwenweg 2, 3864 DZ Nijkerkerveen, tel. 2571266, www.ncc-nijkerk.nl, e-mail i.vdbrink@planet.nl

Dansclub: Country.line Dance
Wil Kramer + Friends, Otwardplaats 22, 3871 MD Hoevelaken, tel. 2582221

Duikvereniging Nijkerk
Secr.: Zijderveldselaan 24a, 4122 GR Zijderveld, tel. 0345-641014. secretariaat@duikverenigingnijkerk.nl
Training en opleiding vrijdagavond 21.30 - 22.30 uur in zwembad Bloemendaal

Gymnastiekvereniging “DOTO” Nijkerkerveen
Secr.: mw. N. Broers, Van Noortstraat 2, 3864 EV Nijkerkerveen, tel. 2571240

Nijkerkse Gymnastiekvereniging “Excelsior”
Secr.: J.J. Boerma-Schouten, Duifhuis 11, 3862 JD Nijkerk, tel. 2452511
Gymnastiek, peuter- en kleutergym, ouder- en kindgym, conditie met oppas, jazz (vanaf 6 jaar), trampolinespringen

Gymnastiek voor senioren 55+ bewegen voor ouderen
uitgaande van U.V.V., mevr. W. Hogeveen, tel. 2452105

Gymnastiekvereniging “Hellas”
Secr.: M. van Vliet, Postbus 6, 3870 CA Hoevelaken, tel. 2540375

Handbalvereniging “Voice”
Secr.: G. Dijkhuizen, Duifhuis 9, 3862 JD Nijkerk, tel. 2456312
Sportcomplex Watergoor, Watergoorweg 42, tel. 2459865

Hengelsportvereniging “Hoop op Geluk”
waarnemend secretaris G. van Beek, tel. 06-20419785, e-mail: hoopopgeluk@hoopopgeluk.nl
Postbus 1108, 3860 BC, Nijkerk
Clubhuis "De Visburg", Watergoorweg 87A, telefoonnummer 2462547

Hondensportvereniging Nijkerk
Secr.: G. Haverkamp, Seringenlaan 9, 3862 GG Nijkerk, tel. 2452608
Sportcomplex Watergoor, tel. 2461196

Hockey Club Nijkerk
Postbus 50, 3860 AB Nijkerk
Bezoekadres: Watergoorweg, Nijkerk
Secr.: R.A. van Nieuwenhuizen-van Kernebeek, Corlaerstraat 25, 3863 ZC Nijkerk, tel. 2458475

Mixed Hockey Club Hoevelaken
Secr.: mevr. E. Hoeké, De Hilt 2, 3871 RH Hoevelaken
Sportcomplex Weidelaan 31, Hoevelaken, tel. 2534320

Jeu de Boulesvereniging “De Nijeboulers”
Postbus 309, 3860 AH Nijkerk
Speelterrein “Watergoor”, 48a, tel. clubgebouw: 2450207
www.nijeboulers.nl, b.vandepol3@chello.nl

Korfbalvereniging Sparta
Secr.: M. Pranger-van Dasselaar, Ruysdaellaan 100, 3862 MB Nijkerk, tel. 2464654
Sportcomplex Luxool, tel. 2456853

Korfbalvereniging “Telstar”
Secr.: mw. D. van Dunschoten, De Wetering 6, 3871 RJ Hoevelaken, tel. 2581191

Landelijke Rijvereniging “De Neude Ruiters”/Ponyclub “De Toekomst”/Menclub “De Lange Boom”
Manege Luxool, Luxoolseweg 25b, 3862 WH Nijkerk, tel. 2456260, fax 2462512

Ponyclub “De Waaghalsjes”
Manege: Hogenbrinkerweg te Hoevelaken
Secr.: G. de Goey-Veldhuizen, Nijkerkerveenweg 4, 3871 KL Hoevelaken, tel. 2580765

Ponyclub “De Veensche Ruitertjes”
Voorz. mw. D. Kraaij, Blokhuizersteeg 9, 3862 MS Nijkerkerveen, tel. (0342) 461400

Landelijke Rijvereniging “De Laak”
Manege: Hogenbrinkerweg 44, 3871 KN Hoevelaken
Secr./penn.: mw. N. Floor, Rijksweg 59, 3781 LT Voorthuizen, tel. (0342) 470350

Schaakclub, Nijkerkse
Secr.: W.J. Schuringa, Slichtenhorsterweg 46, 3862 NS Nijkerk, tel. 2453623
Voorz.: L. van de Groep, v.d. Waalshof 7, 3863 AK Nijkerk, tel. 2456898
De speelruimte van de schaakclub is in gebouw “Samenspel”, Watergoorweg 48

Hoevelakens Schaakgenootschap
Secr.: J. Scheerder, Ibislaan 8, 3871 TA Hoevelaken, tel. 2538394,
e-mail: secretaris@schaakvereniginghoevelakenl.nl
Speelruimte in gebouw van Stichting Hoevelaken Kreatief-Educatief, Van Dedemlaan 4

Rugby Club Eemland
Secr.: Barchman Wuytierslaan 95, 3819 AB Amersfoort, tel. 4653103.
www.rceemland.nl. De trainingstijden zijn op de site te vinden.

Schaats- en skeelervereniging Nijkerk
Secr.: N. Blom, Brede Beek 24, 3861 BD Nijkerk, tel. 2457261

Schietvereniging “Frans Tromp”
Stoutenburgerlaan 29a, 3871 JA Hoevelaken
Secr.: M. de Zoeten, tel. (06) 27242566

Scouting Hiawatha Hoevelaken
secretaris p/a Roggeakker 60, 3871 NV Hoevelaken, tel.: 2580700
email: wek@hiawatha.nl.

Sjoelvereniging, Nijkerkse
Secr.: R. van Soest-van Goor, Van Goghlaan 35, 3862 MH Nijkerk, tel. 2457615. Tel. clubgebouw 06-16880412

Topsquash Nijkerk B.V.
Watergoorweg 46a, 3861 MA Nijkerk. Openingstijden en reserveringen: tel. 2462288

Stichting Comité Slipjacht Hoevelaken
Secr.: J.A. ten Raa-Koster, Oosterdorpsstraat 162, 3871 AH Hoevelaken, tel. 2535716

Tafeltennisvereniging “Rega”
Secr.: J.F. van 't Veld, S. Gerssenlaan 96, 3861 HG Nijkerk, tel. 2462780. Speeladres: Tafeltenniscentrum Samenspel, Watergoorweg 48, 3861 MA Nijkerk, tel. 2463157

Tennis Club, Nijkerkse
Secr.: Postbus 161, 3860 AD Nijkerk, tel. 2452747, e-mail: secretaris@nijkerksetennisclub.nl
www.nijkerksetennisclub.nl
Trainings- en wedstrijdlocatie: Bloemendaalseweg 5d

Tennisvereniging Sparta
Secretariaat: Sibert van Leeuwen, Postbus 1129, 3860 BC Nijkerk, tel. 2451749
Sportcomplex Watergoor, tel. 2451749

Tennisvereniging “Weldam”, Hoevelaken
Corr. adres: Postbus 58, 3870 CB Hoevelaken, internet www.tvweldam.nl.
Secr.: mw. L. Hover, Christinapad 6, 3871 CJ Hoevelaken, tel. 2530944.

VOEK, Toerfietsclub Nijkerk “Vooruit Op Eigen Kracht”
Postbus 101, 3860 AC Nijkerk, tel. 2457291, internet www.voeknijkerk.nl

Internationale Volksdansvereniging Rav Brachot
Sect.: Janet Stockschen, Kard. Alfrinklaan 151, 3861 DE Nijkerk, e-mail: stokam@hetnet.nl

Trimclub Hoevelaken
Secr.: mw. W. Spiering, Tabaksland 14, 3871 NG Hoevelaken. Uitsluitend voor vrouwen

Motortoerclub (MTC) Gelderland
Wittenburg 35, 3862 EB Nijkerk, tel. 2459655

Veluwse Motor Tour Club
Secr.: Lilian van Selm, Postbus 232, 3850 AE Ermelo, tel. (0578) 613936

STIchting MOtortoerisme Nederland (STIMON)
Voorz.: H. Karelsen, Wittenburg 35, 3862 EB Nijkerk, tel./fax 2459655

Nijkerkse Sportclub “N.S.C.”
Postbus 39, 3860 AA Nijkerk, e-mail secretaris@nsc-nijkerk.nl, internet www.nsc-nijkerk.nl
Tel. De Burcht, Luxoolseweg, 2453189

Voetbalvereniging “S.V. Veensche Boys”
Postbus 181, 3860 AD Nijkerk. Tel. clubhuis: 2571257.

Voetbalvereniging “Sparta Nijkerk”
Secr.: E. Buitenhuis, Vuurdoornlaan 18 02, 3862 JB Nijkerk, tel. 2462482 / 06 – 36 11 01 16,
e-mail: evert.buitenhuis@planet.nl
Sportcomplex De Ebbenhorst, tel. 245 29 37.

Supportersvereniging v.v. “Sparta Nijkerk”
Secr.: H. Bouw, Postbus 270, 3860 AG Nijkerk, tel. 2450906

Voetbalvereniging “Sportclub Hoevelaken”
Corr. adres: Postbus 57, 3870 CB Hoevelaken
Secr.: W. van vliet, L.Ph. Michonlaan 1, 3871 XR Hoevelaken

Postduivenvereniging Nijkerk
Secr.: St. H. van Essen, Samuel Gerssenlaan 53, 3861 HB Nijkerk, tel. 2456806, F 2464110, e-mail: essens@willis.com

Postduivenvereniging “De Luchtklievers”
Secr.: A.J. Kok, Brouwerspad 28, 3864 DP Nijkerkerveen, tel. 2572036

Centraal hok voor opgevangen verdwaalde duiven
A. van de Bunt, Schrassertstraat 12, 3861 KM Nijkerk, tel. 2457736.

Kanarie- en Vogelvereniging “De Vogelvriend”
Secr.: B.P. Jansen-van Jorksveld, Van Rensselaerstraat 87, 3862 AN Nijkerk, tel. 2461227

Volksdansgroep “Rav Brachot”
Janny Bolhuis, Essenlaan 9, 3862 VL Nijkerk, tel. 2457871

Volleybal Sportvereniging “DOTO” (Nijkerkerveen)
Contactpersoon: Henriëtte de Graaf, Frans Halslaan 58, 3741 PG Baarn, tel. (035) 5423785

Nijkerkse Volleybal Club
Secr.: W. Veenendaal, Ahornlaan 21, 3862 HG Nijkerk, tel. 2461929

ReVoNij
Recreatie Volleybal Nijkerk voor bedrijven en verenigingen. G. Hahn, Aalscholverlaan 25, 3862 KH Nijkerk, tel. 2456209

Volleybalvereniging “Surf”, Hoevelaken
Secr.: mw. I. Prins, dr. F.W. Klaarenbeeksingel 92, 3871 XD Hoevelaken, internet www.vvsurf.nl

Comité Veluwe Wandeltocht
Secr.: Annette Schraverus, Rembrandtlaan 73, 3862 ME Nijkerk, tel. 2460127, e-mail: info@svwn.net of zie www.svwn.net

Zaalvoetbal - Z.V.V. Sparta (futsal)
Secr.: E. van Zessen-Bos, Havenstraat 119, 3861 VV Nijkerk, tel. 2451010, e-mail: secretariaat@zvvspartanijkerk.nl

Zeil- en motorboot Vereniging “De Zuidwal”
Bevorderen van de watersport, mede door het geven van zeilles aan onze jeugd en onze dames. Inlichtingen: Postbus 220, 3860 AE Nijkerk of de havenmeester, dhr. T. Kroon, tel. 2453033.
E-mail: zmv.zuidwal@planet.nl

Zwem- en Waterpolo Vereniging “Flevo”
Zwemmen, waterpolo en trimzwemmen
Secr.: H. Koelewijn, Postbus 56, 3860 AB Nijkerk, tel. 2450962, e-mail : info@flevo-nijkerk.nl